La industriaització al Berguedà i el fenomen carlista
Llibre que conté les ponències del V Simposi d'Història del Carlisme,
celebrat a Avià (Berguedà) el 13 de maig de 2017