dimarts, 14 de maig de 2013

El carlisme ahir i avui


Títol: El carlisme ahir i avui. I Simposi d'Història del Carlisme. Avià-Berga. Dissabte, 11 de maig de 2013. Organitzat pel Centre d'Estudis d'Avià 
(203 pàgines)
Avià, abril de 2013
Col·lecció: Història del Carlisme, núm. 1
Centre d'Estudis d'Avià
Coordinadors: Daniel Montañà i Josep Rafart
Autors de les ponències: Ramon Arnabat, Joan-Xavier Quintana, Xavier Campillo Besses, Martí Picas, Núria Sauch Cruz, Montserrat Moli Frigola, Josep Albert Planes Ball, Tura Clarà Vallès, Rafael Pérez Cabanes, Robert Vallverdú, Ferran Sánchez-Agustí i Jaume Campàs 
Presentació: Centre d'Estudis d'Avià
Pròleg: Daniel Montañà i Josep Rafart (coord.)
Títols de les ponències:
 • Visca el rei i la religió! El reialisme durant el Trienni Liberal (R. Aranabat)
 • Genealogia d'un alçament carlí a Catalunya: el cas de Francesc Costa a Sant Vicenç dels Horts (J.-X. Quintana)
 • Lluís Joy i Vidal (1790-1838). Biografia d'un capità de la milícia nacional (X. Capillo)
 • Les defenses carlines exteriors de Berga (1840) (M. Picas)
 • Un retrat del general carlista Ramon Cabrera a partir de la premsa liberal (1840) (N. Sauch)
 • Desamortització i carlisme. Les vendes dels béns nacionals dels carlins a la preovíncia de Girona (M. Moli)
 • Advocats i levites: una aproximació sociològica a l'elit dirigent de la Seu d'Urgell (1860-1875) (J.A. Planes)
 • Els mestres d'escola durant la darrera carlinada (T. Clarà)
 • Galdós, una perspectiva del carlisme (R. Pérez)
 • La desfeta del Terç de Nostra Senyora de Montserrat. Aproximació sociològica als seus components (R. Vallverdú)
 • El requetè contra Franco. El carloctavisme (F. Sánchez-Agustí)
 • Restaurante El Siglo. Una epoepeia en la lluita antifranquista (1970-1977). Apunt biogràfic sobre el que fou la lluita singular d'un militant carlí en l'etapa de la transició democràtica: el cuiner Rafael Clapers i Carrera (J. Campàs)     
Traducció a l'anglès: Andrew T. Pendered
Disseny de la portada: Mercè Fondevila
Preu de venda: 20 euros