Qui som
El Centre d’Estudis d’Avià (CEA) és una entitat sense ànim de lucre, constituïda el 12 de febrer de 2001 per Josep Burniol i Creu, Rossend Mangot i Casanoves, Daniel Montañà i Buchaca, Benigne Rafart i Canals i Josep Rafart i Canals. Aquesta entitat va ser fundada amb l’objectiu d’impulsar l’estudi i la recerca historicocultural a l’entorn del municipi d’Avià i de la comarca del Berguedà.

Amb el treball voluntari dels seus integrants i gràcies als ajuts públics d’entitats i institucions, ha estat possible editar amb rigor professional diverses col·leccions pròpies que apleguen un ampli ventall de llibres dedicats a la història local, la poesia i la narrativa, entre altres àmbits.

El Centre també organitza periòdicament jornades d’estudi, xerrades, exposicions i presentacions de llibres per contribuir al dinamisme cultural del municipi i la comarca. Així mateix, des del 2013, el Centre s’ha centrat en potenciar l’estudi del carlisme, molt vinculat a la història d’Avià i del Berguedà, organitzant anualment un Simposi d’Història del Carlisme en el qual hi han participat acadèmics i estudiosos de dins i fora de Catalunya. A partir del 2017, es decidí que el Simposi s’organitzaria cada dos anys.  ·         2013: I Simposi d’Història del Carlisme
El carlisme ahir i avui

·         2014: II Simposi d’Història del Carlisme
Estat carlista: tradició i furs

·         2015: III Simposi d’Història del Carlisme
Propaganda carlista, religió, literatura i operacions militars

·         2016: IV Simposi d’Histò­ria del Carlisme
Fronteres del carlisme: del Berguedà a ultramar

·         2017: V Simposi d’Història del Carlisme
La industrialització al Berguedà i el fenomen carlista

·         2019: VI Simposi d’Història del Carlisme
 L’herència catalanista del carlisme