dijous, 10 de gener de 2008

Avià. Notes històriques d'un poble del Berguedà


Títol: Avià. Notes històriques d'un poble del Berguedà.
(310 pàgines, 160 fotografies)
Lloc i any d'edició: Avià, desembre de 2007
Col·lecció: El Roc Tou, núm. 6
Centre d'Estudis d'Avià
Autors: Jaume Bernades, Josep Burniol, María del Agua Cortés, Antoni Gol, Rossend Mangot, Daniel Montañà, Josep Noguera, Saida Palou, Josep Albert Planes, Josep Rafart, Albert Rumbo i Ramon Viladés
Salutació: Ramon Orriols, alcalde d'Avià
Pròleg: Joan Llaugí, regidor de l'Ajuntament d'Avià
Presentació: Josep Rafart, Centre d'Estudis d'Avià
Introducció: Josep Albert Planes, historiador i coordinador
Foto de la portada: Ramon Villaró
Logo de la col·lecció El Roc Tou: Marià Camps
Patrocinat per: Ajuntament d'Avià
Amb la col·laboració de: Diputació de Barcelona

Preu de venda: 17 euros (més despeses d'enviament)

Contacteu amb: c.e.avia@telefonica.net

4 comentaris:

Anònim ha dit...

Desafortunat l'escrit de la Regidora de Cultura, on afirma que la contaminació de la riera de Coforb és deguda als porcs. Denota falta de rigor i desconeixement del passat i present del poble. Mentre el llibre s'està venent a Berga i d'altres indrets, el mateix Ajuntament contamina la riera. Caldria fer una Fe d'Errates i incorporar-la al llibre.

Anònim ha dit...

Torno a demanar diculpes i a esmenar l'errada del Llibre d'Avià al capítol que vaig escriure. Al Ressò número 59 ja es va publicar una fe d'errades i es va esmenar i demanar disculpes per aquesta errada.
Si bé fa uns anys la riera si patia contaminació orgánica, tal i com va quedar palès en l'anàlisis fetes a les fonts del municipi amb l'estudi publicat al Ressò de Ressò, actualment no té aquest tipus de contaminació i la que té no està provocada per l'Ajuntament, tal i com afirma el sr. Anònim.
Quan vaig escriure el text, fa més de 10 anys, vaig agafar les dades de les anàlisis fetes i vaig cometre l'errada de no esmenar-ho en publicar-ho al llibre. Cosa que sento.
D'altra banda, crec que no s'ha de barrejar el fet de ser ara Regidora amb un text escrit abans de ser-ho, ja que això també pot induïr a errades.
Incorporem una fe d'errades al llibre.
Gràcies

Regidora de Cultura

Anònim ha dit...

LA HISTÒRIA BEN ESCRITA
Consideracions de la Unió de Pagesos sobre el llibre AVIÀ. Notes històriques d’un poble del Berguedà.

En primer lloc voldríem felicitar el Centre d’Estudis d’Avià per una obra com aquesta, ambiciosa, amb molta informació i alhora interessant i distreta de llegir.
Creiem que és molt important per a un poble el conèixer bé el seu passat, per tal de què els errors comesos no es tornin a repetir en un futur. Tal com diu l’alcalde a la presentació: “a partir d’ara, els avianesos comptem amb una eina que ens ha de permetre conèixer molt bé els fets protagonitzats per tots aquells que, al llarg dels segles, han ocupat aquest espai que avui és el nostre”. Així doncs, l’enhorabona.
Però si volem aconseguir el rigor necessari en tota narració de la història i que les generacions futures que puguin llegir aquesta obra no agafin una idea errònia d’algun fet o moment concret, caldria fer unes consideracions i esmenar alguns errors. Nosaltres ens centrarem només en el tema que ens afecta directament, que és el sector de la pagesia.
Concretament a la pàgina 157 d’aquest llibre, que correspon al Capítol 6, titulat: “ACTIVITATS ECONÒMIQUES – Les rieres i el molins” diu així: “També les fonts, que havien estat un atractiu important, s’han anat perdent per la manca d’aigua, així com pels problemes de filtracions de purins.”, i continua dient: “La riera d'Avià. És una riera de la conca dreta del Llobregat, de cabal molt irregular i amb una elevada contaminació orgànica, principalment per les granges de porcs."
Si bé és cert que en el passat es feren coses malament, com en tots els sectors, també és cert que els pagesos i ramaders vam adquirir una mala imatge (i en aquest cas s’escau de dir allò que “paguen justos per pecadors”) que ens ha costat molt de netejar. Actualment el nostre sector està totalment regulat i excessivament controlat. Les explotacions que hi ha a la zona que s’indica en aquest text compleixen amb la normativa vigent i tenen totes les llicències requerides per dur a terme les seves activitats, incloses la LLICÈNCIA AMBIENTAL, i en el seu cas la qualificació d’EXPLOTACIÓ AGRÀRIA PRIORITÀRIA; a més a més, les explotacions actuals tenen el seu PLÀ DE DEJECCIONS RAMADERES que gestiona on s’aboquen, en quina quantitat sense sobrepassar mai el màxim permès, i quan o en quines zones i condicions es poden aplicar dejeccions ramaderes (ja siguin purins o fems). I tot això es controla per mitja d’inspeccions periòdiques per comprovar-ne el compliment, l’estanqueïtat dels dipòsits o basses i que la capacitat d’emmagatzematge requerida sigui la correcta. Tot el procediment queda escrit en uns llibres de registre que hi ha a les pròpies explotacions. L’incompliment de qualsevol d’aquests aspectes o no portar els registres al dia comporta severes sancions i tancaments d’activitats. Amb esforç, treball i uns objectius ben marcats ja assolits podem dir que res té a veure el sector primari actual amb el que es reflecteix en aquest llibre. Així doncs, a dia d’avui aquesta informació del nostre sector està totalment desfasada i fora de context. A més, si fem memòria, mesos enrere es va fer ressò en els mitjans de comunicació comarcals que un grup de veïns de la riera de Coforb, cansats de patir molèsties pels abocaments que s’hi produïen van denunciar-ne la contaminació. La resposta del Departament de Medi Ambient, després de prendre’n mostres, conclogué que la contaminació del curs d’aigua és produïda per residus industrials; en cap cas per purins. Actualment els únics abocaments que es produeixen a la riera de Coforb provenen de la xarxa de clavegueram municipal, fet que provoca a més a més molèsties a les explotacions agrícoles que hi ha al llarg del seu traçat, impedint per exemple d’abeurar-hi els animals o regar els horts.
De fet estem assabentats de què es féu una correcció en aquesta mateixa revista municipal i també al blog dels editors del llibre -el Centre d’Estudis d’Avià- per part de l’autora d’aquesta part concreta del llibre, però creiem que, a més a més, seria necessari de fer pública una “fe d’errades” i adjuntar-la al llibre que continua a la venda en moltes llibreries de la comarca, ja que aquestes rectificacions poden no haver arribat a tots els possibles lectors del llibre.
I ja per anar acabant, demanem més rigor a l’hora de publicar qualsevol escrit que tingui caràcter de denúncia, que com en aquest cas tira per terra anys d’esforç i de canvis.
Finalment, voldríem animar el Centre d’Estudis d’Avià a continuar treballant, i que malgrat les crítiques i els errors (ja sabem que qui res no fa mai s’equivoca) continuïn fent bons llibres d’àmbit proper al poble d’Avià, la seva gent i els seus entorns.

La Permanent Comarcal de la Unió de Pagesos al Berguedà

Anònim ha dit...

potrebo, da preverijo:)