divendres, 7 de febrer de 2014

Presentació de 'Les cent fonts d'Avià': Ateneu, 22 de febrer, a les 6

Presentació del llibre
Les cent fons d'Avià. Masos, anècdotes, històries,
de Rossend Mangot Casanoves i Josep Burniol Creu,
publicat pel Centre d'Estudis d'Avià
amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Avià
i la Generalitat de Catalunya


Ateneu d'Avià
Dissabte, 22 de febrer, a les 6 de la tarda

Les cent fonts d'Avià
Títol: Les cent fonts d'Avià. Masos, anècdotes, històries(184 pàgines)
Avià, desembre de 2013
Col·lecció: Pedraforca, núm. 2
Edició: Centre d'Estudis d'Avià
Amb la col·laboració de: Ajuntament d'Avià i Generalitat  de Catalunya
Autors: Rossend Mangot Casanoves i Josep Burniol Creu
Presentació: Llorenç Altozano Sevilla (alcalde d'Avià)
Justificació: els autors
Portada i tractament d'imatges: Isabel Casellas Pla
Preu: 20 euros
Clicant a la imatge de sota, es descarrega un fitxer que permet veure la localització de totes les fonts (cal tenir instal·lat Google Earth)Índex:
 • Consideracions prèvies
 • Les fonts de la conca de Clarà
  • Font i roc de Palau
  • El Verdaguer
  • Font del Verdaguer
  • Serrapinyana
  • Font de Clarà
  • Sant Serni de Clarà
  • Lluert de Clarà
  • Font de l'Horta de Lluert de Clarà
  • Font de l'Avi
  • Codines
  • Font de Codines
  • La Riereta
  • Bassa de la Riereta
  • Font de la Riereta
  • Camps de la Riereta
  • Molí de la Riereta
  • Font del Molí de la Riereta
  • Forats de forn teuler, camí de cal Savoia
  • La Bauma
  • Font de Baix de la Bauma
  • Font de Dalt de la Bauma
  • Planell a frec de la font de la Cristió
  • Font de la Cristió
  • Molí de Casancots
  • Font del Molí de Casancots
  • Salt d'aigua del Molí de Casancots
  • Casancots
  • Font de Casancots
  • Fonts de Santandreu
  • Santandreu
  • Font i viver de Santandreu
  • Font de l'Horta Vella
  • L'ariet
  • Font de l'Esqueixada
  • Font de la Teuleria
  • Vilamarí
  • Font de Vilamarí  
 • Conca de Coforb, riera d'Avià
  • Font del Brillo
  • Un cóm petit al cim d'un roc
  • Les Boixes
  • Font de les Boixes
  • Pantà de les Boixes
  • Font de la Guilla
  • Font de Regatell
  • Font del Mas
  • Font de la Farinera
  • El Pou
  • La pedra que matà una vaca
  • La Rua
  • Font de la Rua
  • Roc de la balma còncava
  • Font i viver de Casanova de Serrapinyana
  • Casanova de Serrapinyana
  • Font de la Casanova de Serrapinyana
  • La Parera
  • Pla de la Parera
  • Font del Cirer prop de la Balma dels Bous
  • Els Arbres Blancs
  • Font dels Arbres Blancs
  • Font del Marcel·lino
  • La Rovira
  • Pou de les dides
  • L'entorn de la font de la Rovira i del Roc
  • L'acció Danone
  • Font de la Rovira
  • Font del Roc de la Rovira
  • Font del Roure Gros, captació del Mas
  • Font per sota el camp de futbol
  • Cal Ramonet
  • Font de cal Ramonet
  • Molí de la Coromina
  • Font de la Teula
  • Font de la Plantada
  • Cal Tana
  • Font de cal Tana
  • Font segona de cal Tana
  • Cal Bep Vell
  • Font de cal Bep Vell
  • Resclosa per al llac de Graugés
  • Font de cal Janó
  • Font del c/ Roc d'Auró
  • Font del Frare
  • El Vilar de Baix
  • Font del Vilar
  • Pla de Sant Isidre
  • Font vella de Sant Isidre
  • Font nova de Sant Isisdre (Isidro)
  • Barraca de Vilamarí
  • Font de la Barraca de Vilamarí
  • Font de la Salamandra
  • Cubinçà
  • Font i bassa de Cubinçà
  • Font segona de Cubinçà
  • Cal Temporal
  • Font de cal temporal
  • Casa Prat de Graugés
  • Font del Roure
  • Casanova de la PlanaFont de la Casanova de la Plana 
 • Sector de Graugés
  • Llac de Graugés
  • Torrentbò
  • Font de Torrentbò
  • Zona dels Estanyols
  • Cal Pla
  • Els Estanyols
  • Font de la Vinya
  • Font de Sant ramon
  • Vilajoana
  • Font de Vilajoana
  • Font de la Mare Terra
  • Font de les Llums
  • Les Llums
  • La turbina
  • Font del Tutxo
  • Font del carrer Nou
  • Bellús
  • Font de Bellús
  • Molí de Bellús
  • Balma, salt i toll de Bellús
  • Font del Molí de Bellús 
 • Fonts dins el nucli urbà
  • La font de Canaletes
  • Font de la Teuleria
  • Font de cal Carbonells
  • Font del Moixona
  • Font de cal Metge
  • Font pública de cal Metge
  • Font del a Caloja (o de Cura)
  • Font del carrer de Dalt
 • Fonts públiques amb servei regular
  • Fonts de l'Escola Santa Maria
  • Font de la plaça Abat Oliba (dels Estudis vells)
  • Font del carrer de Baix (carrer Catalunya)
  • Font de cal Xalet (o ca l'Enric)
  • Font al Parc del Tossal o Parc infantil
  • Font de la Petanca
  • Font de ca l'Eugènia
  • Font del Padró (popularment font de Canaletes)
  • Font del parc de la Torreta
 • Aiguavessant al Llobregat
  • Montorsí
  • Font i bassa de Montorsí
  • Obiols
  • Font d'Obiols
  • Font del Puig
  • Font de la Canal
  • Font de les Canals
  • Font de la Cabrota
  • Font de cal Rosal
  • Font del Parc de la Plana
  • Font dels Caçadors
  • Font de la Salut
  • El Lladó
  • Font del Lladó o del Cingle
  • Font del Roser i de Sant Jordi , a frec de casa
  • Font de Sant Jordi
 • Conca de Sobrestrada i Font Caldes
  • Cal Miqueló
  • Font de cal Miqueló
  • Font i viver de cal Foubes
  • Cal Gras
  • Font de cal Gras
  • Font 1 de la Barraca de cal Castanyer
  • Font 2 de la Barraca de cal Castanyer
  • Font de la Crei i el viver
  • Font de la M. de D. de Queralt
  • Font de la Bernadeta
  • Font del Barri de la Creu
  • Font d'Avià
  • Font la Fonteta
  • Casancamp Vell
  • Font de Sasancamp Vell
  • Font de la Pedrera
  • Font del Cirer
  • Font del Roc
  • Font dels Traginers
  • Font del carrer Vell
  • Cal Ceba
  • Font de cal Ceba
  • Cal Dachs
  • Ariet de cal Dachs
  • Font de Sant Pere
  • Cal Canal (cal Coix)
  • Font de cal Canal
  • Carbonells
  • La Frau
  • Font 1 de la Frau
  • Font 2 de la Frau
  • Font 3 de la Frau
  • Saltant de la Frau
  • La xarxa d'elevació de les aigües del Rosal
  • Fonts de la Frau i Caselles
 • Entorn de Fontcaldes o Font Caldes
  • Fontcaldes o Font Caldes
  • Cal Pere Vell
  • Font de cal Pere Vell
  • Font de la Gana (a cal Pere Nou)
  • El Molí (del Castell)
  • Font del Molí
  • Cal Castanyer i el Remei
  • A la Sagristia del Remei
  • Cal Castanyer
  • Font de cal Castanyer
  • Noet
  • Font de Noet
  • Cal Comellas
  • Font de cal Comellas
  • Casanova del Prat (Casa Prat)
  • Font de Casanova del Prat (Casa Prat)
  • Font de la Mosquera
  • Cal Mas-sec
  • Ca l'Escalada
  • Mas-sec?, sec? Això era abans!
  • Font de cal Mas-sec
  • La Roureda
  • Font de la Roureda
 • La via antiga d'Avià a cal Rosal
 • Els ariets
  • Ariet de Sant Andreu
  • Ariet de cal Dachs
  • Esquema elemental  
 • Els Saurins: la recerca dels aqüífers
 • Llistat de coordenades i alçades de les fonts enregistrades
 • Persones consultades
 • Col·laboracions
 • Obres consultades
 • Consideracions
 • La xarxa hidràulica.
  • Les conques naturals que travessen Avià
 • Diversos
  • El pou del cim de la serra de Noet
  • D'algunes paraules marcades amb (*)
 • Annexos
  • Annex 1. L'aigua: nomenclatura diversa
  • Annex 2. Història d'algunes fonts
  • Annex 3. Escriptura sobre l'ús de l'aigua de les fonts de la Caseta del Salvans i de la Guilla