El mestre Bover d'Avià
i les tècniques Freinet


Títol: El mestre Bover d'Avià i les tècniques Freinet
Avià, juliol de 2003
Col·lecció: Quaderns de les Boixes, núm. 1
Centre d'Estudis d'Avià
Autora: Saida Palou i Rubio
Presentació: Centre d'Estudis d'Avià
Inclou la reproducció en facsímil de tres revistes: El Sembrador, núm 1 (1927); El Sembrador, núm. 2 (1928), i Vida Infantil (1933)
Dibuix de la portada: premsa (semblant a la que utilitzava Lluís G. Bover), Colaboración. La imprenta en la escuela. Boletín de la Cooperativa de la Técnica Freinet, número 1, març de 1935, pàgina 14 (de l'edició facsímil), de JIMÉNEZ MIER Y TERÁN, Fernando (1996): Freinet en España, La revista Colaboración, EUB, BArcelona
Logo del Centre d'Estudis d'Avià: Marià Camps
Amb la col·laboració de: Ajuntament d'Avià
Preu de venda: 5 euros (més despeses d'enviament)
Correu electrònic: c.e.avia@telefonica.net